Elektro Náležinský

ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Provádíme kompletní dodávku a montáž elektrického vytápění pro rodinné domy, průmyslové objekty, vyhřívání venkovních ploch a to:

  • podlahové vytápění - topné rohože
  • vyhřívání chodníků-vjezdů
  • vyhřívání okapových vpustí
  • ochrana potrubí proti zamrznutí
  • infra topení
  • elektrické akumulační topení
  • přimotopné vytápění
  • elektrické kotle

Elektrické podlahové vytápění může být akumulační, poloakumulační, nebo přímotopné. Akumulační a poloakumulační elektrické topení mají vyšší výkon a jsou pod podlahou uloženy hlouběji než přímotopná elektrická topení, což s sebou nese i to, že podlaha je i s tepelnou izolací vyšší.Přenos tepla z podlahy do okolních prostředí a ostatních povrchových ploch je zajištěn prostřednictvím tepelného sálání.Díky tomu je místnost rovnoměrně vytápěna.Při vytápění podlahou také nedochází k cirkulaci vzduchu v místnosti a tím roznosu prachu jako u vytápění radiátory.

Přímotopné elektrické vytápěcí systémy patří do skupiny elektrických zdrojů tepla, které přeměňují elektrickou energii na teplo přímo bez akumulace.Je to v podstatě nejjednodušší způsob elektrického vytápění, který velmi pružně reaguje na změny klimatických podmínek a umožňuje jednoduchou a individuální regulace v jednotlivých místnostech. Odběr elektřiny a uvolňování tepla probíhají prakticky současně.

Vytápění infra panely je tvořeno zdrojem, vytvářejícím tepelné paprsky v infračerveném oboru. Tyto paprsky, stejně jako tepelné sluneční paprsky dopadající na zem, procházejí vzduchem, aníž by ho svým průchodem zahřívalz. Teplo je předáváno osobám, stěnám a předmětům v prostoru přímo, prakticky bez dalšího mezičlánku - vzduchu.Ten je ohříván teprve následně ode zdi a okolních předmětů

Vytápění za pomocí elektro kotle je dále tvořeno topným tělesem (například radiátorem), jehož úkolem je ohřívání okolního vzduchu. Protožeteplý vzduch je lehčí než chladný, stoupá vzhůru, aby se po ochlazení od stropu, stěn a předmětů v místnosti opět vracel k topnému tělesu. Prouděním se tak postupně ohřívá vzduch v celé místnosti a předává teplo stěnám a předmětům v místnosti.

 

Elektrické podlahové systémy dodáváme na klíč včetně izolačních vrstev a betonování topných kabelů.

Galerie

AKCE