Elektro Náležinský

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Kamerové systémy slouží k monitorování definovaných prostor za účelem vyhodnocení nestandardních událostí různého charakteru: neoprávněný pohyb osob mimo povolená nebo vyhrazená místa, ponechání cizích předmětů v prostoru, odebrání předmětů ze sledovaného prostoru, k detekci průniku a identifikaci cizích osob, detekci vzniku požáru, a mnoha dalších. Kamerové systémy mají význam pro zajištění důkazů při šetření trestné činnosti, zejména v podobě obrazových materiálů, ale i zvukových nahrávek. Kamerové systémy umožňují sledovat i konkrétní definované procesy – výrobní, skladovací či např. manipulaci s ceninami u pokladen, kdy jsou tyto systémy schopny propojit záznam z kamery a výstup z pokladny, apod.. Kamerové systémy mají důležitou úlohu ve formě prevence trestné činnosti již díky samotnému označení prostoru, který je takovým systémem střežen.

V poslední době dochází k integrovanému využití kamerových systémů při rozlišování státních poznávacích značek vozidel, biometrických prvků pro identifikaci osob atd.

V souvislosti s kamerovými systémy je nutné upozornit na povinnosti provozovatele ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Záznamovým zařízením pro kamerové systémy jsou VIDEA A PC SESTAVY. Tato zařízení mohou zaznamenávat obraz v reálném čase z více kamer najednou. Dle počtu kamer se navrhují záznamová zařízení . Videa se obsluhují pomocí monitoru a ovládacího panelu na videu nebo SW nainstalovaném na PC.
Kamery jsou založené na přenosu video signálu normou PAL s 520TV řádky nebo je možné použít IP kamery s rozlišením až 5 Mpix.

  •  Deset kroků k úspěšné instalaci IP kamer najdete zde.

Galerie

AKCE