Elektro Náležinský

PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Domácí audio a video telefony

Domácí telefony slouží pro komunikaci s příchozí osobou do objektu a dále mohou být využívány pro ovládání vstupní brány nebo závory. V praxi je zpravidla u vstupu do objektu nainstalováno tlačítkové tablo s hlasovou jednotkou a případně integrovanou kamerou. Po stisknutí příslušného tlačítka zvoní telefon nainstalovaný uvnitř objektu, například v kanceláři a v případě videotelefonu se zobrazí přicházející osoba. Pomocí telefonu je pak možné komunikovat s příchozí osobou a stiskem tlačítka umožnit vstup do objektu (případně otevřít bránu nebo závoru).

Systémy kontroly vstupu  (EKV)

Systém kontroly vstupu může být samostatným technickým systémem nebo systémem doplňujícím elektronickou zabezpečovací signalizaci. Systém slouží k umožnění nebo zamítnutí vstupu do určených prostor. Vstup do určených prostor probíhá pomocí bezkontaktní magnetické karty, čipu nebo jiných médií. Události o průchodech nebo jejich zamítnutí jednotlivým uživatelům se zpravidla zaznamenávají a je možné tyto údaje zpětně vyhodnocovat, analyzovat a přidělovat oprávnění různým osobám (návštěvy, zaměstnanci, cizí firma, nájemníci, apod.) ke vstupu do různých prostor.

Galerie

AKCE