Elektro Náležinský

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY - EPS

Elektronická požární signalizace slouží ke včasnému rozpoznání příznaků požáru. Díky rychlé detekci je možné předejít nejen případnému ohrožení  životů nebo zdraví osob, ale i  škodám na majetku. EPS zahrnuje automatické hlásiče požáru a hlásiče ruční (tlačítka). Výstupem poplachu je zvuková a optická signalizace a případně aktivace navazujících požárně-bezpečnostních zařízení (únikové východy, vzduchotechnika, odvětrání apod.) EPS je také možné připojit na Hasičský záchranný sbor nebo alternativně na Multifunkční dohledové centrum. Veškeré námi dodávané systémy splňují požadavky zákona 133 a následné vyhlášky 246 o požární ochraně.

Chráníme osoby a majetek před požárem, vytváříme standardy pro kvalitu, citlivost a spolehlivost protipožárních řešení. Systémy ochrany zdraví a života jsou pravděpodobně nejdůležitější investicí, kterou naši zákazníci vloží do svých budov. Tyto systémy nepřetržitě chrání jejich investice, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.
Jako první jsme zavedli inteligentní požární panely. Tyto panely zajišťují, abyste dostali naše varovné upozornění, které je specifické pro přesně stanovená místa v budově a umožňuje vám určit pravý zdroj problému, zároveň šetří váš čas a zabraňuje zmatkům v případě mimořádných situací.
Naše požární řídicí jednotky vám poskytují více možností než většina rozsáhlých inteligentních systémů, za cenu konvenčních řídicích panelů. Tyto řídicí jednotky umožňují řadu nastavitelných možností v souladu s provozem a velikostí budov.

Technické podmínky požární ochrany staveb zde

Galerie

AKCE